thoralf

Talmannen Andreas Norlén överraskade idag med att han kommer föra fram Stefan Löfven som statsministerkandidat redan imorgon och med en omröstning på fredag. Men vad kommer hända sedan?


Kommer Andreas Norlén våga gå på en ny statsministerkandidat redan under nästa vecka? Om M och KD budgetmotionen vinner vid omröstningen imorgon har talmannen faktiskt en möjlighet att sätta press på Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor att se till att de har tillräckligt stöd vid en omröstning om ny regering redan i nästa vecka. Om inte det sker så tar riksdagen julledigt till den 15 januari.


I så fall har talmannen endast fått till två omröstningar om en ny regering på 100 dagar. Ett facit som inte imponerar på någon.


När riksdagen sedan öppnar den 15 januari 2019 så har talmannen ett nytt datum att förhålla sig till. Den 26 februari.  Om fjärde omröstningen inte sker före den 26 februari kan ett extra val hållas den 26 maj. Med andra ord samtidigt som valet till EU-parlamentet. Det besparar samhället många sköna miljoner kronor misstänker jag. Samtidigt så ökar säkert också valdeltagandet i båda valen. En extra bonus för de som hoppas motverka populisterna.


Frågan är om talmannen kan fördröja processen så länga att det är möjligt att även hålla ett eventuellt extra val på samma dag som EU-valet. Ett första steg är i så fall att inte ha en tredje omröstning före julhelgerna. Utan först framåt 20-25 januari.


Det skall bli intressant att se hur talmannen agerar efter omröstningen på fredag.

 

PS

 

Min blogg finns nu också på wordpress.

 

thoralfsblogg.wordpress.com

 

Kommer köra dem parallellt de kommande veckorna. För att se vilka som är fördelar och nackdelar med wordpress.

Via Wordpress är det lätt att dela mina blogginlägg på sociala medier som Facebook, Twitter o.s.v

 

I eftermiddag tittade jag på statsminister Stefan Löfvens presskonferens. Statsministern verkade inte speciellt besviken på att förhandlingarna med Lööf och Björklund misslyckades. Men jag reagerade på en sak i statsministerns inledning av presskonferensen. Stefan Löfven sa följande.


”Arbetslösheten har sjunkit kraftigt i vårt land. Sysselsättningen är ledande i Europa.”


Att arbetslösheten har sjunkit kraftigt i vårt land är ett riktigt falskt påstående. Jag skulle till och med påstå att det är en regn lögn om man granskar statistiken i sömmarna. Så sent som under helgen gick jag igenom arbetsmarknadsstatistiken på riksnivå och jag har därför bra koll på siffrorna. Jag hade i vilket fall som helst tänkt följa upp befolkningsstatistiken som jag skrev om i gårdagens blogginlägg med just arbetslöshetssiffrorna idag. Nu kan jag passa på och visa hur falsk Stefan Löfven är.


Här kommer verkligheten.


 


Var är den kraftigt minskade arbetslösheten? Stefan Löfven tillträdde som statsminister i september 2014 och lovade då halverad arbetslöshet och Europas lägsta arbetslöshet. Du kan knappt se någon minskning av arbetslösheten sedan september 2014. Den har minskat med runt 25 000 personer sedan Löfvens fagra löfte. Men då skall man också komma ihåg följande.


Under mandatperioden har Löfvens regering med Ylva Johansson som arbetsmarknadsminister hittat på nya ”låtsasjobb”. 2016 infördes så kallade ”extra tjänster”, 2017 infördes så kallade ”moderna beredskapsjobb” och under 2018 infördes så kallade ”introduktionsjobb”. Hur många har anställts inom dessa kategorier?


Hör och häpna ca 26 000 personer.

 

 


Extra tjänster och moderna beredskaps ersätts till 100 procent av staten och introduktionsjobben med 80 procent av staten + pengar för handledning så att det mer eller mindre motsvarar 100 procent även där.


I min värld och i min verklighet har antalet arbetslösa inte minskat något alls sedan 2014 eller ytterst marginellt. Stefan Löfven står på presskonferensen och berättas sagor för det svenska folket. Och hela journalistkåren sväljer det med hull och hår, utan en blinkning!


Jag tror mina läsare även finner det intressant att se arbetslöshetssiffrorna uppdelade på inrikes födda och utrikes födda. Det förekommer inte särskilt ofta i svensk media, om det förekommer överhuvudtaget. Det är sannolikt tabu.


 


Inrikes födda minskar men utrikes födda ökar i antalet år efter år. Grattis svenska skattebetalare.


Vem tror mina läsare får dessa nya subventionerade anställningar? Extra tjänster, moderna beredskapsjobb och introduktionsjobb? Jag tror ni kan gissa rätt även där.


 


Cirka 80 procent av dessa "låtsasjobb" går till personer som är utrikes födda.


Sedan får vi heller inte glömma ”Nystartsjobb” som i väldigt stor utsträckning går till personer som är utrikes födda.


 


Det ser ut som svenskar diskrimineras av Arbetsförmedlingen. Jag kan inte komma ifrån den känslan när jag betraktar all statistik.

 

Grattis Sverige. Alla förstår säkert vem Arbetsförmedlingen är till för och vem eller vilka som prioriteras.

 

PS

Är du intresserad av befolkningsutvecklingen och abetslöshetsstatistik i din egen kommun kan du kontakta mig på mejl.

thoralf.alfsson@telia.com


Min blogg finns nu också på wordpress.


thoralfsblogg.wordpress.com


Kommer köra dem parallellt de kommande veckorna. För att se vilka som är fördelar och nackdelar med wordpress.

Via Wordpress är det lätt att dela mina blogginlägg på sociala medier som Facebook, Twitter o.s.v

  

 

Ledarsidorna skriver idag om Mehmet Kaplan. Man kan väl lugnt säga att Mehmet Kaplan hållit sig under radarn sedan han fick avgå som bostadsminister i Stefan Löfvens regering 2016, efter alla hans resor till Turkiet.

 

https://ledarsidorna.se/2018/12/ledarsidorna-se-avslojar-mehmet-kaplans-nya-roll-tydligare-kopplad-till-muslimska-brodraskapet/


"Efter att Mehmet Kaplan, Miljöpartiet, avgick som bostadsminister den 18 april 2016 har få eller inga känt till vad han sysselsatt sig med. Känt är att Kaplan fortfarande finns i språkröret Gustav Fridolins närmaste krets men inte vad han gjort. Det har förekommit rykten om att han varit aktiv i de islamistiska miljöerna men nu kan Ledarsidorna avslöja att Kaplan numera är engagerad biståndsorganisationen Muslim Aid."

 

"Att Muslimska Brödraskapet är etablerat som rörelse i Sverige, enligt deras egna utsagor i dels Islamiska Förbundet i Sveriges stadgar samt en dom i Förvaltningsdomstolen i Stockholm där SUM själva anför att de är en del av Brödraskapets ungdomsorganisation FEMYSO är ställt utom allt tvivel. Även verksamheten vid Muslimska Familjedagarna har genom åren präglats av Muslimska Brödraskapets ideologi där återkommande internationellt kända och erkända sharia- och jihadistpredikanter bjudits in."

 

"Att Mehmet Kaplan aldrig lämnade politiken 2016 har varit allmänt känd, inte heller att han lämnade den islamistiska miljön och Muslimska Brödraskapet. Tvärtom har han i allra högsta grad varit aktiv och är nu en del av den rörelse som skall placera Muslimska Brödraskapet i maktens centrum igen men under offentlighetens radar."

 

 

 

Min blogg finns nu också på wordpress.


thoralfsblogg.wordpress.com


Kommer köra dem parallellt de kommande veckorna. För att se vilka som är fördelar och nackdelar med wordpress.

Via Wordpress är det lätt att dela mina blogginlägg på sociala medier som Facebook, Twitter o.s.v

Jag har alltid varit intresserad av statistik och alltid ansett att statistik är ett väldigt bra argument i debatter. Att kunna hänvisa till statistik från en statlig myndighet eller en offentlig verksamhet är mer eller mindre omöjlig att förneka, även om en del faktiskt försöker i sin egen dumhet, när de inte vill acceptera statistiken eller att det passar den egna agendan.


Sveriges befolkningsstatistik synas sällan i sömmarna. Alla är säkert medvetna om att Sverige för något år sedan passerade 10 miljoner invånare. På kommunal nivå jublar ofta kommunstyrelsens ordförande när befolkningen i kommunen ökar. Ett ganska märkligt beteende.


 


Sedan 2002 har Sveriges befolkning ökat med närmare 1,2 miljoner invånare. 2004 passerades 9 miljoner invånare och under 2017 passerades 10 miljoner invånare. Det tog 13 år. Med dagens takt på invandringen kommer vi sannolikt nå 11 miljoner redan 2025.


Om jag synar befolkningsutvecklingen mer i detalj och börjar med att visa inrikes respektive utrikes födda i ett diagram. Notera att skalområdet är detsamma i båda diagrammen för att utvecklingstakten skall kunna bedömas ”grafiskt”.


 


Nu kan man enkelt konstatera att antalet personer som är inrikes födda ökat med ca 356 000 personer. Samtidigt har personer som är utrikes födda ökat med ca 824 000 personer. Det innebär att ca 70 procent av befolkningsutveckling består av personer som inte är födda i Sverige.


Sedan är det möjligt att gå ännu djupare i statistiken och granska personer med svensk respektive utländsk bakgrund. Som utrikes bakgrund räknas de som är utrikes födda plus de som är födda i Sverige men med två utrikes födda föräldrar. Det som brukar kallas andra generationens invandrare.


 


Då börjar befolkningsutvecklingen bli riktigt skrämmande enligt min uppfattning. Personer med svenska bakgrund har endast ökat med ca 99 000 personer sedan 2002. Det skrämmande är att personer med utländsk bakgrund har ökat med hela ca 1 081 000 personer.


Det innebär att hela 92 procent av befolkningsökning sedan 2002 består av personer med utländsk bakgrund!

 

Många menar att det är fel att redovisa de som är födda i Sverige men av en förälder som är född i Sverige och en förälder som är född utrikes, som personer med svensk bakgrund i statistiken. Det finns de som anser att det är mer rättvisande att istället redovisa 50 procent av denna kategori som personer med svensk bakgrund och 50 procent som personer med utländsk bakgrund. En uppfattning som jag delar helt och hållet och som ger en mer rättvisande bild av verkligheten.


 


Nu blir till och med befolkningsutvecklingen negativ för personer med svensk bakgrund och hela befolkningsökningen sedan 2002 består av personer med utländsk bakgrund.


Sveriges Riksdag och regering ändrade riktlinjerna för hur statistiken skall beräknas 2002. Före 2002 räknades personer som var födda i Sverige med en inrikes född förälder och en utrikes född förälder som en person med utländsk bakgrund. Läs dokument från SCB.


När regeringen och riksdag införde den nya statistiken 2002 minskade antalet personer med utländsk bakgrund dramatiskt i statistiken. På nationell nivå blev helt plötsligt ca 300 000 personer som tidigare ansetts ha utländsk bakgrund, istället personer med svensk bakgrund i statistiken.


Här finns med andra ord ett exempel på lögn, förbannad lögn och statistik, för den som inte känner till detta. Socialdemokraten Mona Sahlin var integrationsminister 2002 och hon ville sannolikt ”förbättra” statistiken med denna definitionsförändring av hur statistiken beräknades.


Om man istället redovisar befolkningsutveckling ända fram till 2017 enligt det gamla sättet, som användes före 2002. Då får vi följande grafik.


 


Då ser det än mer negativt ut. Personer med svensk bakgrund har enligt den gamla definitionen minskat med ca 102 000 sedan 2002. Utländsk bakgrund har då ökat med 1 281 000 personer.


Grattis Sverige!

 

Ändå fortsätter mer än 80 procent av väljarkåren att rösta på de partier som har ansvaret för befolkningsutvecklingen.


PS

Är du intresserad av befolkningsutvecklingen i din egen kommun kan du kontakta mig på mejl thoralf.alfsson@telia.com


Min blogg finns nu också på wordpress.


thoralfsblogg.wordpress.com


Kommer köra dem parallellt de kommande veckorna. För att se vilka som är fördelar och nackdelar med wordpress.

Via Wordpress är det lätt att dela mina blogginlägg på sociala medier som Facebook, Twitter o.s.v


När jag läser domen mot 22-åringen som nu dömts för 21 olika brott blir jag väldigt fundersam. Personen finns sedan tidigare i 9 avsnitt i brottsregistret. Dessutom var han en av de åtalade vid rättegången efter den stora branden i Berga centrum 2011. Men åtalet ogillades i brist på bevis.


Nu döms han för följande brott.


Två fall av misshandel

Grov stöld

Två fall av stöld

Ett fall av olaga hot

Två fall av ofredande

Våldsamt motstånd

Tre fall av ringa narkotikabrott

Två fall av skadegörelse

Tillgrepp av fortskaffningsmedel

Olovlig körning

Smitning från trafikolycksplats

Fyra fall av överträdelse av kontaktförbud


Han har stor tur att det svenska rättssystemet tillämpar mängdrabatt. Något som borde ändras omgående.


Men det som sticker i mina ögon är även andra delar av texten i domen.


När man läser hela detta avsnitt i domen så framgår det tydligt han försöker tvinga sin far att säga/skrika ”Allahu Akbar” och att han både slår och försöker strypa sin far om han inte säger detta.


På frisörsalongen misshandlar han frisören och undrar ”varför ber du inte?”


Har 22-åringen blivit en radikal islamist som odlat upp ett skägg för att understryka sin tro? Islam!


Den här personen har samhället redan stora problem med och de kommer sannolikt bli ännu större i framtiden. Han dömdes i torsdags till 16 månaders fängelse. Om han sköter sig blir det drygt 10 månader i praktiken men sedan skall häktningstiden räknas av, ca 2 månader, Så han är ute igen till mitten av sommaren efter ca 8 månader i fängelse.


Hur många tror att han kommer sluta med sin brottslighet?


 Utan straffrabatter hade han säkert suttit inlåst i minst 2-3 år.

 

PS

 

Min blogg finns nu också på wordpress.


thoralfsblogg.wordpress.com


Kommer köra dem parallellt de kommande veckorna. För att se vilka som är fördelar och nackdelar med wordpress.